Profesjonalna pomoc prawna.
Dla firm i osób prywatnych.

O nas:

Dzień dobry Państwu,

nazywam się Justyna Molek-Gargula i jestem adwokatem z Kancelarii Adwokackiej JMG z siedzibą w Nowym Sączu. Świadczę usługi profesjonalnej obsługi prawnej zarówno na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i podmiotów gospodarczych. Oferuję pomoc na wielu płaszczyznach: m.in. zajmuję się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem różnego rodzaju pism, w tym w szczególności pozwów, wniosków, pism procesowych, apelacji, skarg i odwołań, odpowiedzi na pisma urzędowe, sądowe, bankowe). Nadto świadczę usługi reprezentacji pozasądowej (m.in. podczas negocjacji, mediacji), reprezentacji procesowej oraz dotyczącej egzekwowania i wykonywania orzeczeń. Posiadam bogate doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego (np. aliment kontakty z dzieckiemy, władza rodzicielska, rozwody, separacja, podziały majątku), karnego, wykroczeń (występowanie w sprawie w charakterze obrońcy oskarżonego i obwinionego oraz w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego), spadkowego,(w tym działy spadku), rozgraniczenia, sprawy o zapłatę, odszkodowania i zadośćuczynienia, w szczególności za wypadki drogowe, błędy medyczne, szkody na mieniu, wypadki przy pracy, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, prawa konsumentów. Pełnię również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, sporządzam dokumenty związane z RODO. Zajmuję się również sporządzaniem umów cywilnoprawnych a nadto wsparciem przy odzyskiwaniu należności i reprezentowaniem Klienta w toku postępowania egzekucyjnego.
W sprawach związanych z przedsiębiorcami i podmiotami gospodarczymi oferuję pomoc w prowadzeniu bieżących spraw firmy, a także dochodzeniu należności od klientów.

 

Służę również indywidualnymi poradami prawnymi, a także reprezentacją Państwa przed organami władzy publicznej, urzędami i sądami.

 

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką realizowałam w Nowym Sączu, zaś doświadczenie zawodowe zdobywałam pod okiem uznanych, nowosądeckich praktyków. Po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Wiele lat wytężonej nauki i pracy gwarantuje profesjonalizm świadczonych usług. Jako adwokat kieruję się zasadami etyki adwokackiej, dbam o najwyższe standardy realizowanych spraw, a także w sposób jasny i przejrzysty ustalam zasady wynagrodzenia. Rzetelnie wykonuję powierzone mi zadania oraz zapewniam pełną poufność.

 

Dbam o dobry i szybki kontakt z klientami. Pomoc świadczę nie tylko w siedzibie Kancelarii, ale także w miejscu wskazanym przez klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i dogłębnie analizuję każdy przypadek. Pozostaję otwarta na wszystkie formy współpracy, przewidziane przez prawo.

 

Serdecznie zapraszam,
Adwokat Justyna Molek-Gargula,
Kancelaria Adwokacka JMG, Nowy Sącz

 

KANCELARIA ADWOKACKA JMG

Justyna Molek-Gargula

ul. Franciszkańska 8 / 8 , 33-300 Nowy Sącz

+48 668 454 324

biuro@kancelariajmg.pl